Rodzaje alkomatów

Rynek alkomatów oferuje ogromną ilość urządzeń, o różnych sposobach działania. Postaramy się dla Państwa dokonać uproszczonej systematyzacji.

W pierwszej kolejności wspomnijmy o podziale na alkomaty pasywne i aktywne.

Te drugie wymagają nabrania i wypuszczenia określonej ilości powietrza przez ustnik. Zazwyczaj nie powinno to być mniej niż 1,2 l powietrza. Jeżeli zakładamy, że ktoś jednak nie będzie chciał współpracować, wtedy idą na pomoc alkomaty bierne. Więc wystarczy, jeżeli na przykład nasze dziecko lub pracownik, będą wydychali powietrze (oddychając) w odległości 2-3 cm od sensora a i tak uzyskamy pożądany wynik.
 

Alkomaty mogą podawać swe wyniki zarówno w promilach jak i ilości alkoholu w litrze sześciennym powietrza. Niektóre modele oferują tryb pracy w obu skalach. Jeżeli jednak posługują się tylko drugą, należy dla uzyskania wyniku w promilach przemnożyć ją przez 2,1.
 

Najważniejsze rozniecę występują w przypadku typu sensora. Prościej mówiąc, przy użyciu jakiej metody alkomat wylicza zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 

Najczęściej występują sensor półprzewodnikowe – elektroniczne. Są one najprostsze i najtańsze w produkcji, dlatego najczęściej trafią one do obudów alkomatów. Mają jednak bardzo dużo wad i obostrzeń w użytkowaniu. Ich działanie polega na badaniu zmiany przewodności pod wpływem alkoholu, w półprzewodniku sensora. Nie jest to metodyka o dużej dokładności obarczona błędem rzędu do 20%. Ponadto sensor jest zakłócany przez obecność niektórych substancji w wydychanym powietrzu. Na przykład nie wolno palić papierosów przed pomiarem.
 

W rozwiązaniach bardziej profesjonalnych, jeżeli można użyć tego pojęcia, stosowane są sensory elektrochemiczne różnego typu. Znajdziemy je alkomatach używanych przez polską Policję. Można je spotkać także w „cywilnych”, droższych modelach. Ich zaletą jest niewrażliwość na substancje inne niż alkohol oraz dokładność, z błędem pomiaru do 10%. Działają na zasadzie reakcji wydmuchanego alkoholu z dobraną substancją chemiczną (ostatnio związki platyny lub złota). Reakcja wytwarza prąd o potencjale wskazującym na zawartość alkoholu.
 

Z kronikarskiego obowiązku wspomnijmy też o sensorach spektrofotmetrycznych, pracujących w spektrum podczerwieni. Nie są one praktycznie używane w alkomatach przenośnych ze względu na cenę, stosuje się je np. w badaniach biegłych.
 

Alkomaty mogą się jeszcze różnicować przez dodatkowe funkcje, które oferują. Np. coraz popularniejsze stają się alkomaty z bezprzewodową termodrukarką, potwierdzającą na bieżąco wyniki badań. Lecz to już jest temat na inne opracowanie.